Co už máme za sebou?

V rámci zakázky pro Moravskoslezský kraj jsme měli možnost realizovat 5 auditů kvality života v pobytové sociální službě z pohledu člověka s postižením, zejména z pohledu člověka, který v minulosti žil v ústavu. Audity navazovaly na kurz Hodnocení kvality, kde se vyškolili auditoři v tom, jak hodnotit pobytovou službu.

V rámci zakázky jsme uskutečnili audit v těchto organizacích:

  • Sagapo, p. o.
  • Čtyřlístek, p. o. – Domov na Liščině
  • Náš Svět, p. o.
  • Chráněné bydlení Archa Nový Jičín (Slezská diakonie)
  • Harmonie, p. o.

 

Organizace si zpětnou vazbu formou auditu velice pochvalovaly.

Všem organizacím děkujeme za spolupráci při realizaci auditů a přejeme, ať se výstupy podaří zavést do praxe.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio