Individuální plánování JINAK

Číslo akreditace: č. 2014/0913-PC/SP/VP/PP

Rozsah kurzu: 16 hodin

Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, manažer v sociálních  službách

 

Co kurz nabízí?
Kurz Individuální plánování JINAK provede účastníky procesem plánování podpory s člověkem, kterému je poskytovaná sociální služba. Individuální plánování podpory je zasazeno do kontextu případové práce, účastníci si uvědomí smysl realizace individuálního plánování, získají informace, jak plánovat podporu tak, aby odpovídala potřebám člověka, uvědomí si roli klíčového pracovníka a úskalí s touto rolí spojená. Účastníci se dozví, jak řešit obtížné situace ve vztahu k lidem, s nimiž plánují (schopnost motivovat člověka k řešení své nepříznivé situace, zvládání vlastních emocí při práci s klienty, rozlišení pomoci a podpory v práci s lidmi, rozliší hranice mezi pomáhajícím a klientem). Kurz je zaměřen prakticky, účastníci si v praxi vyzkouší sestavit plán podpory pro konkrétního člověka, pracuje se v malých skupinách, lektor dává průbežně zpětnou vazbu a vnáší do výkladu množství konkrétních příkladů dobré praxe.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio