Kolik služba stojí?

Za službu Podpora samostatného bydlení JINAK se platí:

Činnost (poskytování podpory)

Kolik se platí za hodinu

 

     při zajištění chodu domácnosti (pomoc při vaření, uklízení, praní, nakupování a dalších věcech),

     s hospodařením s penězi,

     s pracovním uplatněním,

     s vyřizováním potřebných věcí na úřadech, u lékaře a podobně,

     s rozhodováním v běžném životě,

     při uplatnění svých práv a podobně.

Jedná se o základní činnosti podle § 43 odst. 2 zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění).

50 Kč

Když s vámi budeme plánovat, jakým způsobem vás budeme podporovat, jedná se o individuální plánování podpory podle § 88 písm. f) zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění).

0 Kč

(neplatí se)

Neposkytujeme žádné další činnosti (fakultativní služby).

 

Pravidla, kterými se řídíme při vypočítání ceny za poskytnutou podporu:

  • službu účtujeme po minutách – to znamená, že nemusíte využít celou hodinu a zaplatíte jenom ten čas, ve kterém vás asistent podporoval,
  • například – asistent vás podporoval 30 minut, to znamená, že zaplatíte 25 Kč.
  • pokud by cena za podporu v daném měsíci byla vyšší, než váš příspěvek na péči, snížíme úhradu za službu tak, aby odpovídala přiznanému příspěvku,
  • například - když cena za poskytnutou podporu za měsíc je 1000 Kč, ale vy máte přiznaný příspěvek na péči jen 800 Kč, zaplatíte za podporu jen 800 Kč,
  • pokud chcete takto úhradu snížit, musíte doložit rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči a také nahlásit, pokud by se výše příspěvku na péči změnila,
  • pokud nemáte přiznaný příspěvek na péči, snížíme vám úhradu na 0 Kč.  Máte ale povinnost, pokud vám později příspěvek na péči přiznají, doplatit úhradu za službu ode dne přiznání příspěvku na péči.

Tento ceník je účinný ode dne 22. 6. 2016


 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio