Metody alternativní a augmentativní komunikace JINAK

Číslo akreditace: č. 2014/1151-PC/SP/PP

Rozsah kurzu: 16 hodin (2 dny)

Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pečující osoby

 

Co kurz nabízí?
Kurz je zaměřen na proces zavádění metod alternativní a augmentativní komunikace u lidí s mentálním a kombinovaným postižením (dále AAK). Účastníci získají teoretický vhled do metod AAK, způsobu jejich zavádění do praxe a prakticky se seznámí s různými metodami a pomůckami.

Kurz je dvoudenní, mezi jednotlivými lekcemi aplikují účastníci kurzu zjištěné metody AAK na svém pracovišti. Druhá část kuzu je zaměřena na zhodnocení předchozího období, aplikaci metod AAK do praxe, diskuzi nad úskalími a dobrou praxí. Součástí je ukázka pomůcek zpracovaných v alternativní podobě.

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio