Naši lektoři

Mgr. Martina Chlápková

„Snaha dělat věci jinak v poskytování podpory lidem se zdravotním postižením se děje v našem kraji už skoro 15 let, jsem ráda, že mohu být u  toho. Obohacení, které mi do života přinášejí lidé, se kterými se pracovně i  jinak potkávám je pro můj život určující. Pokud mám příležitost předávat něco dál, měnit věci, které nejsou normální, mám pocit, že věci mají svůj smysl.“

Mgr. Kateřina Krčmářová

„Překvapuje mě, že i ve 21. století si osobujeme právo určovat, jak má vypadat život některých z nás. Překvapuje mě síla příběhů lidí, kteří jsou ochotni o tom mluvit… Pokud můžeme udělat něco, aby se věci děly jinak,… tak proč ne?“

Mgr. Petra Trefná Skácelová

„Pracuji v sociálních službách od roku 2005. Po celou dobu mi byly nejlepší inspirací příběhy lidí, kteří díky naší podpoře mohli žít život, který si představují a který je naplňuje. Tato myšlenka mne neopustila ve chvílích, kdy jsem koncepčně z pozice úředníka připravovala koncepce pro řešení transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji nebo pracovala ve velké ústavní službě. Nyní mne o to více těší, že se mohu podílet na rozvoji služby, která podporuje lidi, kteří z ústavů odešli, mají vlastní bydlení a konečně mohou žít vlastní životy jinak a lépe.“

Mgr. Karin Bednarzová

„Velmi mě těší pozorovat pozitivní změny, které v oblasti podpory lidí se zdravotním znevýhodněním v posledních letech nastávají, a jsem šťastná, že jsem se svými kolegy jejich součástí. S velkou radostí přihlížím tomu, jak lidé objevují nezávislost, svobodu, rozmanitost a  normálnost života mimo ústav. Všichni jsme se na této cestě museli spoustu věcí naučit, mnohé prosadit a řadu věcí vybojovat, a všichni jsme při tom potřebovali pomoc zkušenějších. Nyní ráda předávám získané zkušenosti dále.“

Mgr. Eva Bortlová

„Protože pomáhat neznamená opečovávat…protože motivovat neznamená manipulovat…protože podporovat neznamená nenabídnout všechny varianty…protože provázet neznamená určovat směr…protože pokud dopomohu byť jen jednomu člověku žít podle jeho představ…žít normálně…jdu do toho!“

Bc. Veronika Žídková

„Od roku 2005 pracuji s lidmi se zdravotním postižením a ráda hledám různé cesty a metody práce, aby naše práce byla pro klienty nejen přínosná, ale také pestrá a atraktivní. Důležitá je pro mne smysluplnost činností, kterým se věnuji a otevřený vztah při práci s klienty, který mi dává prostor k dalšímu učení se.“

Sylva Dorazilová

„S lidmi s postižením pracuji od roku 1997 s malými přestávkami. Vnímám každý den jako obrovskou příležitost, dopřát všem, se kterými pracuji zážitky a možnosti, které je obohatí a vytvoří jim úsměv na tváři.  Z  pozice lektora věřím, že dokážu předat  své zkušenosti a postoje dál. Vzdělávání vnímám jako celoživotní proces, který by neměl být odepřený nikomu.“

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio