Nově v Kopřivnici a Novém Jičíně

 

 

 

 

Bydlení s podporou JINAK

v Kopřivnici a Novém Jičíně

 

Od října 2016 realizujeme projekt „Bydlení s podporou JINAK“.

 

Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity služby Podpora samostatného bydlení JINAK o 4 osoby a také o 2 nové lokality.

 

Takto dostanou 4 lidé, kteří odcházejí ze zařízení Zámek Nová Horka, p. o. do vlastního bydlení, potřebnou podporu, aby tuto zásadní změnu ve svém životě bezpečně zvládli. Projekt jim rovněž zajistí dostatek podpory ve fázi přechodu do samostatného bydlení, kterou by si s ohledem na svou finanční situaci za běžných okolností nemohli dovolit.

Kromě toho, že dojde k rozšíření kapacity podpory samostaného bydlení, budou podpořeni i noví zaměstnanci odborným vzděláváním, stážemi a možností využití supervize. Chceme lidem nabízet službu odpovídající kvalitě. K tomu pomohou vytvořené metodické materiály "šité na míru" novým místům poskytování služby.

V rámci projektu připravíme 8 osvětových akcí pro veřejnost, které podpoří fakt, že lidé s postižením mohou bydlet normálně, v běžném prostředí, mohou být našimi sousedy, přáteli nebo třeba kolegy v práci.

 

Držte nám palce, ať se nám všechno podaří! :)

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci výzvy "Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci".

 

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio