Poskytování podpory samostatného bydlení JINAK

 

Číslo akreditace: č. 2015/1134-PC/SP/VP

Rozsah kurzu: 16 hodin

Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manažer v sociálních službách

 

Co kurz nabízí?
Kurz provází účastníky poskytováním sociální služby podpora samostatného bydlení. Účastníci získají informace o tom, jak službu poskytovat dle potřeb cílové skupiny (lidé se zdravotním postižením) tak, aby byli schopni podpořit člověka formou případové práce směrem k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Obsah je zaměřen jak na základní principy poskytování služby, legislativní požadavky na tento druh služby (zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č. 505/2006 Sb. ad.) tak na konkrétní poskytování služby v praxi. Účastníci si uvědomí důležitost kvalitního zmapování potřeb již ve fázi jednání se zájemcem, nezbytnost vyjednání individuálního rozsahu a průběhu služby přímo ve smlouvě, zorientují se v procesu plánování služby, konkrétního fungování pracovního týmu, organizace služby v terénu aj. Cílem je, aby si účastník utvořil představu o tom, co je účelem služby a  jak v praxi  funguje. Dvoudenní vzdělávání organizováno interaktivní formou a je vytvářen prostor pro diskusi a sdílení zkušeností.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio