Projekt "DVA ROKY JINAK"

 

Projekt „Dva roky JINAK“ je podpořen z Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007654.

 

DVA ROKY JINAK

Ani jsme se nenadáli a JINAK už existuje 5 let :) Co se nám podařilo? Vybudovali jsme kvalitní sociální služby na řadě míst Moravskoslezského kraje, vzděláváme pracovníky sociálních služeb i lidi s postižením, realizujeme besedy na školách a klientské audity v pobytových službách ... a celou řadu dalších aktivit, kterými podporujeme normální život lidí s mentálním znevýhodněním nebo duševním onemocněním.

Nastal čas zastavit se a zamyslet se nad tím, kde jsme, co se nám daří, co bychom rádi změnili a jak dál do budoucna...

Dva roky JINAK je projekt, který nás podpoří v dalším směřování. V rámci projektu získáme podporu v nastavení kvality a efektivity procesů, které se ve službách dějí, pracovníci získají podporu formou kvalitního cíleného vzdělávání a supervize a v neposlední řadě vznikne s podporou kouče strategický plán směřování naší organizace na příštích 5 let.

Těšíme se na všechny aktivity, které nás čekají! :)

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio