Sociálně terapeutická dílna JINAK

Sociálně terapeutická dílna JINAK v Osoblaze podporuje dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením v upevnění a získání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost člověka, podporujeme a rozvíjíme jeho dovednosti a nadání.

Když využijete naši službu sociálně terapeutické dílny, budeme spolu s Vámi usilovat o to, abyste:

 • mohli rozvíjet své dovednosti a nadání podporující samostatnost,
 • zachovali si a dále rozvíjeli svou manuální zručnost,
 • získávali další dovednosti v sebeobsluze a snižovali tak svou závislost na pomoci druhých,
 • získali základní dovednosti a schopnosti, abyste mohli využívat neformální
 • zdroje podpory a mohli rozhodovat o svých aktivitách a zájmech.

 

Co je pro nás při poskytování služby důležité:

 • všechno to, co je normální v běžném životě každého člověka, to znamená:
 • jsem dospělý a podle toho vypadá i můj život,
 • žiji ve své domácnosti, v běžných podmínkách,
 • od pondělka do pátku pracuji nebo chodím do školy, o víkendu odpočívám,
 • slavím svátky, užívám si prázdnin a volna,
 • prožívám vztahy a blízkost dalších lidí, přátel, rodiny,
 • mám svá vlastní přání a rozhoduji o tom, jak vypadá můj život.

 

A dále uplatňujeme tyto zásady:

 • přístup zaměřený na člověka,
 • práce s širším okolím člověka (rodinou, přáteli),
 • lidé, kteří užívají naši službu, mají informace, které potřebují (o průběhu poskytování sociální služby, o svých právech, možnostech atd.),
 • respektování člověka a všech jeho práv,
 • při poskytování služby jsme partnery a spolupracujeme na dohodnutém cíli.

 

Naše služba nabízí podporu v oblastech:

 • pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpory vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio