Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život JINAK

Číslo akreditace: č. 2014/0914-PC/SP/VP/PP

Rozsah kurzu: 8 hodin

Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manažeři v sociálních službách

 

Co kurz nabízí?

Účastníci kurzu pochopí smysl a význam procesu denstitucionalizace a transformace. Účastníci se v základu seznámí s obsahem a významem tématu deinstitucionalizace pobytových služeb, získají stručné informace o transformaci pobytových služeb a běžných podobách bydlení pro lidi s postižením včetně doprovodných služeb. Výjimečnost kurzu spočívá především v práci s konkrétním příběhem - osobní zkušenosti člověka s životem v ústavu, kdy mají účastníci možnost nahlédnout formou filmu, popř. osobního setkání do života člověka s dlouhodobou zkušensotí s životem v ústavu. Lektoři prokládají výklad příklady dobré praxe, zkušenostmi z ČR i ze zahraničí s upozorněním na rizika transformačního procesu pobytových služeb včetně možností jejich předcházení. 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio