Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením JINAK

 

Číslo akreditace: č. 2016/0808-PC/SP

Rozsah kurzu: 8 hodin (1 den)

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

 

Chcete kvalitně pečovat o lidi s těžkým a vícenásobným postižením a zajistit jim tak plnohodnotný život?

V našem kurzu:

  • získáte přehled o aktivizačních technikách vhodných pro klienty s těžkým a vícenásobným postižením (metody práce v prenatální místnosti, snoezelen místnosti, míčkování, BS, tlaková masáž, polohování, orofaciální techniky)
  • objevíte nové pomůcky a technologie (IPAD, tablety, interaktivní tabule, komunikátory s  hlasovým výstupem, pomůcky pro práci na PC)
  • získáte inspiraci jak pomůcky klientovi na míru vyrobit s použitím běžně dostupných materiálů
  • seznámíte se s vhodnou manipulací s lidmi s tělesným postižením - přesun z vozíku na lůžko, do vaku, polohování lidí s DMO, typy vhodného polohování k docílení uvolnění
  • seznámíte se základy stimulačních technik u lidí s těžkým kombinovaným postižením

Cena kurzu: 1700 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio