Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením JINAK

 

 

Číslo akreditace: č. 2016/0808-PC/SP

 

Rozsah kurzu: 8 hodin (1 den)

 

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

 

Co kurz nabízí?

Účastníci získají představu o druzích těžkého mentálního postižení a jejich specifikách, potřebách a vhodných metodách práce – na co je nezbytné se zaměřit. Účastníci jsou obecně  seznámeni s metodami práce s lidmi s autismem (struktura, vizualizace aj.), s metodami práce s lidmi s narušenou komunikační schopností (VOKS, Makaton, Znak do řeči, facilitovaná komunikace, globální čtení, komunikační pomůcky). Dále jsou seznámeni s technologiemi - IPAD, tablety, interaktivní tabule, komunikátory s hlasovým výstupem, pomůcky pro práci na PC. V třetí části kurzu jsou účastníci seznámeni s manipulací s lidmi s tělesným postižením - přesun z vozíku na lůžko, do vaku, polohování lidí s DMO, spasmy, typy vhodného polohování k docílení uvolnění s ohledem na časté deformity lidí s těžkým kombinovaným postižením (deformity páteře, kyčle, pánve). Účastnici jsou také seznámeni se základy stimulačních technik u lidí s těžkým kombinovaným postižením: metody práce v prenatální místnosti, snoezelen místnosti, míčkování, BS, tlaková masáž, polohování, orofaciální techniky. V praktické části se osobně seznámí s jednotlivými metodami, budou mít možnost prožít si danou metodu. Zažít ji tak, jak jí aplikujeme u lidí, o něž pečujeme. Cílem kurzu je rozšířit pracovníkům obzor v práci s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio