Úvod do práce s rizikem JINAK

 

Číslo akreditace: č. 2015/1135-PC/SP

Rozsah kurzu: 8 hodin

Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Co kurz nabízí?

Kurz je zaměřen na problematiku práce s rizikem při podpoře osob, které využívají sociální službu. Účastníci se zorientují v legislativě týkající se práv člověka, zejména s uvědoměním si práva na přiměřené riziko. Účastníci pracují s tím, že riziko nemusí být problém, ale významný bod na cestě k učení. Absolventi kurzu získají informace o tom, jak riziko definovat, vyhodnotit jeho míru a sestavit krizový plán konkrétního člověka.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio