Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život JINAK

Číslo akreditace: A2018/0462-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (1den)
Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, manažeři v sociálních službách

V našem kurzu:

  • pochopíte smysl a význam procesu denstitucionalizace a transformace
  • seznámíte se v základu s obsahem a významem tématu deinstitucionalizace pobytových služeb 
  • získáte stručné informace o transformaci pobytových služeb a běžných podobách bydlení pro lidi s postižením, včetně doprovodných služeb
  • získáte prožitkovou formou základní informace o chápání normality a jejím propojením s kvalitou života
  • kurz je svým obsahem vhodný také pro nové pracovníky

 

Výjimečnost kurzu spočívá především v práci s konkrétním příběhem – osobní zkušeností člověka s  životem v ústavu, kdy mají účastníci možnost nahlédnout formou filmu, popř. osobního setkání do života člověka s dlouhodobou zkušeností s životem v ústavu.

Lektoři prokládají výklad příklady dobré praxe, zkušenostmi z ČR i ze zahraničí s upozorněním na rizika transformačního procesu pobytových služeb včetně možností jejich předcházení.

Cena kurzu: 1700 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15