Úvod do plánování přechodu JINAK

Číslo akreditace: A2019/0799-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (1 den)
Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

 

Kurz je zaměřen na proces změny poskytované podpory lidem, kteří v rámci své životní situace opouštějí stávající prostředí, kde žijí, a přichází do prostředí nového.

Po absolvování kurzu budete znát:

  • jak proces změny naplánovat
  • jak člověka podpořit, aby tato životní změna proběhla podle jeho přání a bezpečně bez zbytečných rizik
  • jak získané informace využít ve vlastní praxi a zahrnout je jako nedílnou součást individuálního plánovaní s podporovaným člověkem

 

Cena kurzu: 1700 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15