Individuální plánování JINAK

Číslo akreditace: A2018/0463-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin (dva dny)
Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, manažeři v sociálních službách

Cílem kurzu je, abyste se naučili vnímat proces individuálního plánování jako důležitou a  nedílnou součást přímé práce s klientem.

Po absolvování kurzu budete znát:

  • metody, jak nastavit podporu podle potřeb člověka
  • jak pracovat s riziky, které mohou při realizaci cílů nastat 
  • osvojíte si dovednost písemně zaznamenávat průběh a hodnocení poskytování služby klientovi
  • uvědomíte si svou roli a kompetence
  • jak řešit obtížné situace v procesu individuálního plánování
  • získáte náměty jak motivovat klienta k řešení jeho nepříznivé sociální situace
  • osvojíte si základní techniky zvládání vlastních emocí při práci s klienty
  • na příkladech z praxe uvidíte rozdíl mezi pomocí a podporou klientovi

V rámci kurzu pro jedno zařízení navážeme na váš systém IP a podpoříme jeho zefektivnění a revizi s důrazem na jednoduchost a srozumitelnost pro pracovníky v přímé práci.

Cena kurzu: 2900 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15