Komu službu poskytujeme

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé (dosáhli 18 let) se zdravotním postižením (lidé s mentálním a vícenásobným postižením, lidé s duševním onemocněním), kteří z důvodu svého zdravotního stavu aktuálně neusilují o pracovní místo na chráněném nebo otevřeném trhu práce, přesto ale mají zájem získat a rozvinout své pracovní dovednosti.

 

Komu nemůžeme službu kvalitně poskytnout:

  • lidem se zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby

 

Kapacita dílny je 30 osob. Kapacita dílny v jednom okamžiku je 15 osob.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15