Kolik služba stojí?

Za službu Podpora samostatného bydlení JINAK se platí:

V čem vás může asistent podpořit

Kolik se platí za hodinu

 

 • při zajištění chodu domácnosti (pomoc při vaření, uklízení, praní, nakupování a dalších věcech),
 • s hospodařením s penězi,

 • s pracovním uplatněním a využitím volného času ,

 • s vyřizováním běžných věcí na úřadech, u lékaře a podobně, včetně doprovodů

 • s rozhodováním v běžném životě,

 • při navazování a udžování vztahů s jinými lidmi
 • při komunikaci a uplatnění práv

 • při starosti o své zdraví

Jedná se o základní činnosti podle § 43 odst. 2 zákona o sociálních službách1

50 Kč

Domlouvání na tom, jak vás budeme podporovat.

Jedná se o individuální plánování podpory podle § 88 písm. f) zákona o sociálních službách1

0 Kč

(neplatí se)

 1zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Pravidla, kterými se řídíme při vypočítání ceny za poskytnutou podporu:

 • službu účtujeme po minutách – to znamená, že pokud máte s asistentem dohodnutou podporu 30 minut, zaplatíte 25 Kč
 • pokud nechcete sjednanou podporu využít, musíte to oznámit nejlépe 2 dny dopředu, ale pokud to nejde, tak hned, jak se to dozvíte. Pokud to neuděláte, musíte zaplatit původně dohodnutou podporu
 • pokud dohodnutou podporu bezdůvodně zkrátíte, musíte ji zaplatit v dohodnutém rozsahu
 • když podporujeme dva lidi současně, cena za podporu se mezi ně rozdělí napůl
 • pokud by byla cena za podporu v daném měsíci vyšší, než je váš příspěvek na péči, snížíme úhradu tak, abyste nezaplatili víc, než kolik dostáváte v příspěvku (toto snížení se ale netýká podpory, kterou neodhlásíte dopředu nebo ji bezdůvodně zkrátíte)
  • například – když je cena za poskytnutou podporu za měsíc 1000 Kč, ale vy máte přiznaný příspěvek na péči jen 880 Kč, zaplatíte za podporu jen 880 Kč
  • pokud chcete takto zaplatit méně, musíte doložit rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči a také nahlásit, pokud by se výše příspěvku na péči změnila
 • pokud nemáte přiznaný příspěvek na péči, nezaplatíte nic.  Jestli vám později příspěvek na péči přiznají, musíte doplatit za službu ode dne přiznání příspěvku na péči

Poskytujeme také další služby:

 • doprovod na akci v místě bydliště a blízkém okolí (do kina, do divadla, na bazén a podobně)
  • pokud chcete doprovod na akci, a nemáte nikoho jiného, kdo by s vámi šel, může vás asistent doprovodit, pokud v té době máme volného pracovníka
  • v tom případě zaplatíte asistentovi vstupné
 • doprovod na celý den nebo více dnů mimo město, kde vám poskytujeme službu (například doprovod na dovolenou, do lázní, na víkendový pobyt a podobně)
  • pokud chcete jet například na dovolenou, potřebujete doprovod a nemáte nikoho jiného, kdo by s vámi jel, může vás asistent doprovodit, pokud v té době máme volného pracovníka
  • asistentovi zaplatíte všechny výdaje, které s cestou asistent má, na celkové ceně se dohodneme předem
  • zaplatíte všechny hodiny, které s vámi asistent stráví, i kdyby to bylo více, než je váš příspěvek na péči (úhrada se nesnižuje na výši příspěvku na péči jako u ostatních činností), cena za hodinu je u této služby 50 Kč
 • podpora při starosti o domácí zvíře
  • podporu při starosti o domácí zvíře můžete využít po nutnou dobu, a to třeba v případě, že onemocníte a o zvíře se po dobu nemoci nedokážete postarat a nemáte nikoho jiného, kdo by se o vaše domácí zvíře postaral, cena za hodinu je u této služby 130 Kč

Tento ceník je platný ode dne 1. června 2019.


 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15