Metody alternativní a augmentativní komunikace JINAK

Číslo akreditace: A2018/0461-SP/PC
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin (dva dny)
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a neformální pečovatelé

 

Poskytujete služby klientům, kteří nemluví nebo mají obtíže v komunikaci a chcete se s nimi skutečně domluvit?

V našem kurzu:

  • klademe důraz především na praktické využití AAK
  • získáte přehled o základních technikách alternativní komunikace, které si budete moci vyzkoušet v praxi
  • První den vzdělávání zaměřen na teoretické a přehledové informace o systémech a možnosti využití AAK v praxi a postupech jak vytvořit individuální komunikační systém, který “funguje”.
  • Druhý den probíhá s dohodnutým časovým odstupem s učastínky kurzu tak, aby si mohli získané dovednosti u vybraného klienta ověřit a s lektorem a kolegy v kurzu konzultovat další postupy.

Cena kurzu: 2900 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15