Naši lektoři

Mgr. Martina Chlápková

„Snaha dělat věci jinak v poskytování podpory lidem se zdravotním postižením se děje v našem kraji už skoro 15 let, jsem ráda, že mohu být u  toho. Obohacení, které mi do života přinášejí lidé, se kterými se pracovně i  jinak potkávám je pro můj život určující. Pokud mám příležitost předávat něco dál, měnit věci, které nejsou normální, mám pocit, že věci mají svůj smysl.“

Mgr. Kateřina Krčmářová

„Překvapuje mě, že i ve 21. století si osobujeme právo určovat, jak má vypadat život některých z nás. Překvapuje mě síla příběhů lidí, kteří jsou ochotni o tom mluvit… Pokud můžeme udělat něco, aby se věci děly jinak,… tak proč ne?“

Mgr. Petra Trefná Skácelová

„Pracuji v sociálních službách od roku 2005. Po celou dobu mi byly nejlepší inspirací příběhy lidí, kteří díky naší podpoře mohli žít život, který si představují a který je naplňuje. Tato myšlenka mne neopustila ve chvílích, kdy jsem koncepčně z pozice úředníka připravovala koncepce pro řešení transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji nebo pracovala ve velké ústavní službě. Nyní mne o to více těší, že se mohu podílet na rozvoji služby, která podporuje lidi, kteří z ústavů odešli, mají vlastní bydlení a konečně mohou žít vlastní životy jinak a lépe.“

Mgr. Karin Bednarzová

„Velmi mě těší pozorovat pozitivní změny, které v oblasti podpory lidí se zdravotním znevýhodněním v posledních letech nastávají, a jsem šťastná, že jsem se svými kolegy jejich součástí. S velkou radostí přihlížím tomu, jak lidé objevují nezávislost, svobodu, rozmanitost a  normálnost života mimo ústav. Všichni jsme se na této cestě museli spoustu věcí naučit, mnohé prosadit a řadu věcí vybojovat, a všichni jsme při tom potřebovali pomoc zkušenějších. Nyní ráda předávám získané zkušenosti dále.“

Mgr. Eva Bortlová

„Protože pomáhat neznamená opečovávat…protože motivovat neznamená manipulovat…protože podporovat neznamená nenabídnout všechny varianty…protože provázet neznamená určovat směr…protože pokud dopomohu byť jen jednomu člověku žít podle jeho představ…žít normálně…jdu do toho!“

Bc. Veronika Žídková

„Od roku 2005 pracuji s lidmi se zdravotním postižením a ráda hledám různé cesty a metody práce, aby naše práce byla pro klienty nejen přínosná, ale také pestrá a atraktivní. Důležitá je pro mne smysluplnost činností, kterým se věnuji a otevřený vztah při práci s klienty, který mi dává prostor k dalšímu učení se.“

Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.

„Na práci v sociálních službách mě fascinuje, že vždy, když si myslím, že něco vím, zjistím, že opak je pravdou. Práce v sociálních službách i lektorování mě tedy nutí se neustále učit. Vnímám to jako hledání míst, kde se různé světy lidí setkají a otevírají se vzájemně důvěře. A když se to podaří, přichází obohacení a oboustranná radost z růstu, kontaktu, posunu, změny. Baví mě pracovat v týmu a společně s rodiči, klienty, kolegy, pracovníky v sociálních službách hledat cesty, jak dětem i lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou mluvit, pomoci otevřít se a sdělit své potřeby, přání, radosti i smutky. Mým oblíbeným citátem pro mou práci je výrok paní Temple Grandine: ‚To, že nemůžete mluvit, ještě neznamená, že nemáte co říct. “

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

„V sociálních službách působím od roku 2002 a je to práce, která mne stále přesvědčuje o tom, že stojí za to. Pohybuji se v oblasti kvality sociálních služeb, legislativy pro výkon sociální práce, manažerských dovedností a ekonomiky a efektivity v sociálních službách. Těší mne, když si lidé na mých seminářích přichází na to, jak věci dělat JINAK, jak se nebát změny a vidět v ní příležitosti k růstu.“

Mgr. Šárka Hlisnikovská

„Baví mne dělat věci, které mají smysl. A zkušenost mi potvrzuje, že podporovat a dělat změny, které lidem umožní žít normální život, smysl má.“

Mgr. Bohdana Herzánová

„Sociální práce mi dává možnost být v kontaktu s lidmi, kteří mě vrací k vnímání života z jiného pohledu, v jiném tempu a v jiných barvách… přináší zpomalení a naladění se navzájem…Těší mě a motivuje mě provázet lidi na cestě hledání vyhovujících způsobů dorozumívání…pomáhat těmto lidem vyjádřit svou vůli, vymezit se vůči ostatním, společně pak vnímat radost z nových kontaktů a vztahů….“

 

 

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15