Poskytování podpory samostatného bydlení JINAK

Číslo akreditace: č. A2019/1186-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 16 hodin (dva dny)
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manažer v sociálních službách

 

Kurz provází účastníky poskytováním sociální služby podpora samostatného bydlení.

  • získáte informace o tom, jak službu poskytovat dle potřeb cílové skupiny (lidé se zdravotním postižením) tak, abyste byli schopni podpořit člověka formou případové práce směrem k řešení jeho nepříznivé sociální situace
  • obsah je zaměřen jak na základní principy poskytování služby, legislativní požadavky na tento druh služby (zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č. 505/2006 Sb. ad.) tak na konkrétní poskytování služby v praxi
  • pochopíte důležitost kvalitního zmapování potřeb již ve fázi jednání se zájemcem, nezbytnost vyjednání individuálního rozsahu a průběhu služby
  • zorientujete se v procesu plánování služby, konkrétního fungování pracovního týmu, organizace služby v terénu aj.
  • cílem je, abyste si utvořili představu o tom, co je účelem služby a  jak v praxi  funguje
  • dvoudenní vzdělávání je organizováno interaktivní formou a je vytvářen prostor pro diskusi a sdílení zkušeností

Cena kurzu: 2900 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15