Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením JINAK

 

Číslo akreditace: A2020/0787-SP/PC

Rozsah kurzu: 8 hodin (1 den)

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

 

Chcete kvalitně pečovat o lidi s těžkým a vícenásobným postižením a zajistit jim tak plnohodnotný život?

V našem kurzu:

  • získáte základní přehled o vybraných metodách práce s lidmi s těžkým zdravotním postižením
  • seznámíte se se základními principy strukturovaného učení, které je využitelné nejen při práci s lidmi s poruchou autistického spektra, ale i u osob s těžkým kombinovaným postižením
  • získáte inspiraci jak pomůcky klientovi na míru vyrobit s použitím běžně dostupných materiálů
  • získáte základní orientaci v problematice alternativní a augmentativní komunikace – v oblasti komunikačních systému, jazykových programů a využívaných technologií
  • prakticky se seznámíte s nejvyužívanějšími terapeutickými technikami v sociálních službách, a to s arteterapií, muzikoterapií a dramaterapií
  • získáte vhled do prožitkových technik a dovíte se základní informace o konceptu snoezelen a bazální stimulace

Cena kurzu: 1700 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15