Úvod do poskytování podpory samostatného bydlení JINAK

Číslo akreditace: č. A2020/0627-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 hodin (1 den)
Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manažer v sociálních službách

 

Kurz provází účastníky základy poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení.

  • získáte informace o tom, jak službu poskytovat dle potřeb a přání podporovaných lidí
  • poznáte důležitost kvalitního zmapování potřeb a sjednání rozsahu a průběhu služby
  • zorientujete se v procesu plánování a realizace služby v kontextu případové sociální práce
  • cílem kurzu je, abyste si utvořili představu, co je účelem služby a jak v praxi funguje
  • vzdělávání je pořádáno interaktivní formou a je kladen důraz na diskusi a sdílení zkušeností z praxe

Cena kurzu: 1700 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15