Úvod do práce s rizikem JINAK

Číslo akreditace: A2019/1187-PC/SP
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (1 den)
Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

 

Kurz je zaměřen na problematiku práce s rizikem při podpoře klientů sociální služby.

  • zorientujete se v legislativě týkající se práv člověka, zejména s uvědoměním si práva na přiměřené riziko
  • pracujete s tím, že riziko nemusí být problém, ale významný bod na cestě k učení
  • naučíte se:
    • jak riziko definovat
    • vyhodnotit míru rizika
    • sestavit krizový plán klienta

Cena kurzu: 1700 Kč/os.

 

Všechna práva vyhrazena | © 2016
Created by Webové aplikace | Webové a grafické studio

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15